Opgavehæfter

For hver letlæsningsbog har BookForce udarbejdet et opgavehæfte med en række stilladserede opgaver som fører eleverne ind i bogens tekst og tager udgangspunkt i de danskfaglige fagbegreber indre- og ydre personkarakteristik, miljøbeskrivelse, livsbegivenheder og perspektivering.

Opgaverne ligger inden for kompetenceområder i dansk:

  • Læsning
  • Fremstilling
  • Fortolkning
  • kommunikation

De enkelte opgavesæt er tiltænkt unge med læseudfordringer. Derfor findes der sidehenvisning/kapitelhenvisning på svarene. Til de stærkere læsere, kan svarene også læses ud af tekstens helhed.

De skriftlige svar er enkelte ord eller korte sætninger. Enkelte opgaver er lidt sværere, her skal svarene læses ud af teksten, disse opgaver kan differentieres efter elevernes læseniveau.

Den sidste opgave, er en perspektiveringsopgave, her skal eleverne bruge nettet til at finde opdaterede oplysninger om bogens hovedperson.

Hent lærervejledning som pdf

Vi har opgavehæfter for alle vores letlæsningsbøger: